PCI - CENTRUM BIZNESU PRZY GDAŃSKIM PORCIE
POWIERZCHNIA PARKU - 67 HA

Pomorskie Centrum Inwestycyjne to dogodnie zlokalizowany oraz skomunikowany park przemysłowy, mieszczący się w granicach administracyjnych portu morskiego Gdańsk oraz w sąsiedztwie Terminala Kontenerowego DCT. Obszar PCI obejmuje tereny przeznaczone na sprzedaż oraz pod dzierżawę. W ramach parku zagospodarowane zostało centrum biurowe KOGA oraz wewnętrzny układ drogowy, a w trakcie realizacji są obecnie place składowe oraz system odwodnieniowy wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Całość obszaru PCI tworzy miejsce zapewniające optymalne warunki do prowadzenia biznesu. Właścicielem terenu jest Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., której misją jest aktywizacja inwestycyjnych terenów miejskich oraz wsparcie rozwoju gospodarczego Gdańska.

PCI – LOKALIZACJA Z WIDOKIEM NA SUKCES

Obszar Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego zlokalizowany jest w sąsiedztwie planowanego Portu Centralnego – uniwersalnego intermodalnego węzła logistycznego oraz ośrodka obrotu portowo – morskiego, przyciągającego inwestycje napędzające gospodarkę regionu Pomorza. Układ drogowy łączący PCI z Portem Gdańsk oraz Terminalem Głębokowodnym DCT Gdańsk umożliwia sprawny transport drogami wewnętrznymi, m.in ładunków wielkogabarytowych. Park przemysłowy posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową 89 (Trasa Sucharskiego), prowadzącą dalej do drogi ekspresowej S7 (kierunek Warszawa) oraz do autostrady A1 (kierunek Łódź, Katowice). W ramach połączenia komunikacji miejskiej obszar PCI posiada dostęp do linii autobusowej oraz tramwajowej.

TEREN PCI Z ZAZNACZONYM UKŁADEM DROGOWYM I PROPONOWANYM UKŁADEM DZIAŁEK
PCI - TERENY OBECNIE W SPRZEDAŻY

LOGISTYKA / MAGAZYNY (20 ha)

LEKKA PRODUKCJA (15 ha)

 

Oferta sprzedaży terenów na obszarze PCI stanowi odpowiedź InvestGDA na potrzeby inwestorów w zakresie realizacji projektów magazynowych oraz lokalizacji zakładów produkcyjnych lub nowoczesnych fabryk w otoczeniu gdańskiego portu morskiego. Oferta parku PCI skierowana jest do firm z rożnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży około portowej oraz inwestorów związanych z gospodarką morską. Bezpośrednie sąsiedztwo DCT Gdańsk to korzyści finansowe dla klientów w  postaci redukcji kosztów przeładunku, składowania oraz transportu. Park przemysłowy posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową 89 (Trasa Sucharskiego), prowadzącą dalej do drogi ekspresowej S7 (kierunek Warszawa) oraz do autostrady A1 (kierunek Łódź, Katowice). W ramach połączenia komunikacji miejskiej obszar PCI posiada dostęp do linii autobusowej oraz tramwajowej.

 

LOGISTYKA/MAGAZYNY LEKKA PRODUKCJA
OBSZAR NA MAPIE TEREN I
(obszar D na mapie)


TEREN II
(obszar E na mapie)


POWIERZCHNIA 20 ha


15 ha


FORMA PRZEKAZANIA WŁASNOŚCI SPRZEDAŻ


FORMA SPRZEDAŻY przetarg zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, ogłoszenie – czerwiec 2020


RODZAJ TERENU płaski, typu greenfield


MPZP 1313/1305


FUNKCJA ZGODNA Z MZPZ P/U42


WEWNĘTRZNY UKŁAD DROGOWY
 • kategoria drogi – KR5
 • bezpośrednie połączenie układu z Trasą Sucharskiego oraz ul. Nową Portową
 • możliwość transportu ładunków wielkogabarytowych

DOSTĘPNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/MEDIA
 • system odwodnieniowy wraz ze zbiornikami retencyjnymi
 • wodociąg
 • gazociąg
 • kanalizacja sanitarna
 • kanalizacja teletechniczna
 • przyłącze energetyczne – dostęp od Energii Operator

OPŁATY DODATKOWE
 • opłaty eksploatacyjne związane z utrzymaniem i użytkowaniem infrastruktury wspólnej
 • podatki od nieruchomości, opłaty publiczno-prawne, daniny

TEREN PCI Z ZAZNACZONYM UKŁADEM DROGOWYM I PROPONOWANYM UKŁADEM DZIAŁEK
PCI - TERENY OBECNIE W SPRZEDAŻY

LOGISTYKA / MAGAZYNY (20 ha)

LEKKA PRODUKCJA (15 ha)

 

Oferta sprzedaży terenów na obszarze PCI stanowi odpowiedź InvestGDA na potrzeby inwestorów w zakresie realizacji projektów magazynowych oraz lokalizacji zakładów produkcyjnych lub nowoczesnych fabryk w otoczeniu gdańskiego portu morskiego. Oferta parku PCI skierowana jest do firm z rożnych branż, ze szczególnym uwzględnieniem branży około portowej oraz inwestorów związanych z gospodarką morską. Bezpośrednie sąsiedztwo DCT Gdańsk to korzyści finansowe dla klientów w  postaci redukcji kosztów przeładunku, składowania oraz transportu. Park przemysłowy posiada bezpośrednie połączenie z drogą krajową 89 (Trasa Sucharskiego), prowadzącą dalej do drogi ekspresowej S7 (kierunek Warszawa) oraz do autostrady A1 (kierunek Łódź, Katowice). W ramach połączenia komunikacji miejskiej obszar PCI posiada dostęp do linii autobusowej oraz tramwajowej.

 

InvestGDA - SOLIDNY PARTNER W BIZNESIE

Wybierając Pomorskie Centrum Inwestycyjne przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie doświadczonego zespołu InvestGDA, związane z działaniami niezbędnymi do uruchomienia procesu inwestycyjnego, jak również na opiekę po-inwestycyjną. Dla inwestorów zainteresowanych obszarem parku przemysłowego PCI dostępna jest możliwość ubiegania się o granty oraz zwolnienia w ramach programów oferowanych przez Gminę Miasta Gdańsk, Invest In Pomerania, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE), jak również Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAiH).

GALERIA